Project Rozengaardseweg 72-74

In opdracht van Sité Woondiensten zijn wij gestart met leerlingbouwplaats te Doetinchem.

 

P E R S B E R I C H T

Doetinchem, 27 november 2013

 

Sité laat jongeren woning duurzaam verbouwen mede dankzij bijdrage provincie

 

In opdracht van Sité Woondiensten wordt aan de Rozengaardseweg in Doetinchem een woning duurzaam verbouwd door jongeren onder begeleiding van een leermeester en via de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem verhuurd aan jongeren die in een moeilijke thuissituatie zitten. Stichting Jongeren Opvang Doetinchem begeleidt de jongeren met financiële steun van de gemeente Doetinchem naar zelfstandigheid, opleiding en werk. Als maatschappelijke organisatie zet Sité zich in voor voldoende woonruimte voor jongeren in de gemeente Doetinchem en daarnaast ziet de Doetinchemse corporatie het als haar taak om, in samenwerking met partners, woonruimte te bieden aan mensen die door een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden. De verbouw van een woning aan de Rozengaardseweg is hier een voorbeeld van. Er komt een drietal jongeren te wonen in de verbouwde woning aan de Rozengaardseweg. Het energielabel van de woning gaat met de verbouw van G naar B, waardoor de woning behoorlijk verduurzaamd wordt. Deze verduurzaming is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie.

 

Verduurzaming mede dankzij provincie

Bij de verbouw van de woning wordt extra aandacht besteed aan het verduurzamen ervan. Claus Martinot, directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten licht toe: ‘Wij vinden het belangrijk om de woonlasten voor onze huurders betaalbaar te houden, daarom investeren wij in energiebesparende maatregelen. Nu we een investeringsimpuls hebben ontvangen van de provincie, kunnen wij nog eens extra investeren in energiebesparende maatregelen.’ De woning zou van energielabel G naar energielabel C gaan. Een flinke verbetering. Zo gaat Sité dakisolatie aanbrengen, wordt er dubbele beglazing in de gehele woning aangebracht en wordt de woning voorzien van mechanische ventilatie. Door de bijdrage van de provincie kan Sité ook de gevel en vloer isoleren, waardoor de woning naar energielabel B gaat. Dit betekent dat de toekomstige huurders profiteren van een behaaglijke woning zonder tocht en daarnaast van een relatief lage energierekening.

 

Jongeren denken mee over verbouw

De verbouw van de woning aan de Rozengaardseweg is één van de initiatieven die Sité is gestart om in te spelen op de vraag naar huisvesting voor jongeren. Zo heeft de Doetinchemse corporatie in 2013 vier duplexwoningen in Gaanderen verbouwd tot woningen voor jongeren onder de 23 jaar. Daarnaast verhuurt de corporatie woningen, met een huur onder de 374 euro, met voorrang aan jongeren onder de 23 jaar. Sité bouwt niet alleen voor jongeren, maar betrekt de toekomstige jeugdige bewoners ook bij de verbouw van de woning. Zo praten zij mee over de indeling van de woning en krijgen zij de ruimte om onder andere de kleur- en materiaalkeuzes voor de keuken en de badkamer te bepalen.

 

Stimulans werkgelegenheid Achterhoek

Er komen jongeren te wonen in de verbouwde woning aan de Rozengaardseweg, maar de woning wordt óók verbouwd door jongeren. Dit geeft een impuls aan de werkgelegenheid in de Achterhoek. Daarom heeft Sité de samenwerking gezocht met Bouwmensen Gelderland Oost. Dit heeft als resultaat dat een groep jongeren de woning verbouwt onder begeleiding van een leermeester. Zij doen werkervaring op in de bouwsector en kunnen vervolgens een stap zetten in hun zoektocht naar een betaalde baan in de bouw. De verbouw van de woning aan de Rozengaardseweg wordt uitgevoerd door vijf leerlingen van Bouwmensen Gelderland Oost voor alle voorkomende disciplines in de bouw zoals: stucwerk, tegelwerk, timmerwerk, installatie- en schilderwerk. De leerlingen worden hierbij ondersteund door Aannemersbedrijf Kappert Doetinchem bv, die als verantwoordelijk uitvoerder de jongeren ondersteunt in het bouw- en leerproces. Bouwmensen Gelderland Oost blijft bij het gehele traject van zowel voorbereiding, uitvoering en nazorg betrokken.

 

Jongeren krijgen sleutel in maart

De drie jongeren hoeven niet lang te wachten voordat zij hun intrek kunnen nemen in de verbouwde woning aan de Rozengaardseweg. Naar verwachting krijgen zij begin maart 2014 de sleutel van hun nieuwe onderkomen.